Gilo De Kaart

 

Ziekte

Als je kind ziek is voor maximum drie dagen, mag je zelf een afwezigheidsattest schrijven wegens ziekte. Dit mag je vier keer op een jaar in eigen beheer doen.De vijfde afwezigheid wegens ziekte moet door een dokter bekrachtigd worden met een doktersattest. 

Let wel. Wie vrijdag afwezig was en maandag weer, die moet twee eigen attesten afgeven of een doktersbriefje. 

Medicatie 

Indien uw kind medicatie dient te nemen in de school, dient u de leerkracht op de hoogte te stellen met een brief waar in staat welk medicament, de dosis ende tijdstippen. 

Ongeval

Bij ongeval krijgt uw kind een formulier mee. Daarop vult u enkel de gegevens in om de betalingen vlot te laten verlopen. Die staan op het eerste blad. De dokter (op spoed) geven u een print met de beschrijving van de kwetsuur. Die voegen we bij de aangifte. U mag de documenten hier downloaden.