De nieuwe school!

Al vele jaren kijken onze scholen uit naar nieuwe schoolgebouwen.

De verouderde lokalen vertoonden vele mankementen die dankzij het vakkundig oplapwerk goed werden weggewerkt. Ook het groene kader maakte dat dit niet erg opviel.

Renoveren kan helaas niet meer. Een nieuw bouwconcept drong zich op.

Wie vandaag wil bouwen aan een school voor de toekomst denkt na over de flexibiliteit van ruimtegebruik, verantwoorde energetische kosten, milieubewust bouwen en verwarmen, en …uiteraard pedagogisch comfort voor hedendaags onderwijs.

We zijn er klaar voor!

Vergeet de traditionele rijen klaslokalen en lange gangen. Wij kozen voor open ruimtes, mobiele klaswanden en een interieur dat aangepast kan worden aan de noden van de toekomst.

De kleuters krijgen mooie ruime klassen die via een eigen klasdeur onmiddellijk toegang geven tot de speelplaats en/of eigen tuintje. Dit creëert meer speelruimte en zorgt voor direct contact met hun eigen mooie speelplaats die ingericht is op maat: Hoeken, bergjes, klimtoestellen, paadjes zullen de kleuters de kans geven om creatief te zijn tijden hun spel. Er is ook nog voldoende verharde en overdekte ruimte om te spelen bij regenweer.

De klaslokalen zijn per twee gekoppeld met een apart toiletgedeelte. Er is een deur tussen de 2 lokalen, dit geeft de mogelijkheid om co-teaching te organiseren en klasdoorbrekend te werken.

De kleuters hoeven niet naar de grote sporthal te gaan om te turnen want ze hebben hun eigen ruime polyvalente zaal waar ze kunnen bewegen, lopen ,dansen , springen, …

Voor de allerjongsten is er een slaapklas voorzien met alle comfort, wastafel met aankleedkussen, douche, toiletje en een opbergruimte voor reservekledij.

Aanpalend is er ook nog een atrium waar er poppenkastvoorstellingen kunnen gegeven worden of toneelstukjes kunnen opgevoerd worden. Het schept ook mogelijkheden tot overbruggende activiteiten met de lagere school.

Op de benedenverdieping is er ook een groot gedeelte voorzien voor het directieteam van GILO en GIKO wat tot een nauwere samenwerking tussen beide scholen zal leiden. Het secretariaat dat tot nu toe gescheiden was, zal kunnen ingezet worden voor beide scholen. Het zorgteam heeft een eigen lokaal alsook een gespreksruimte waar gesprekken met ouders in alle rust kunnen plaatsvinden.

Er is één leraarslokaal waar kleuterleidsters en leerkrachten tijdens de lunchpauze kunnen vertoeven of waar ze tijdens hun kindvrije uren hun lessen en activiteiten kunnen voorbereiden.

GILO de Kaart en GIKO Kaart zullen meer samenwerken en 1 grote basisschool vormen met 1 directieteam en 1 gemotiveerd schoolteam

De lagere school situeert zich op de eerste verdieping. Onderwijs van de toekomst vraagt om een innovatieve aanpak. Hier ook geen traditionele rijen klaslokalen, lange gangen en klaslokalen waar alle banken in de richting van het bord staan. Onze snel veranderende maatschappij vraagt om nieuwe uitdagingen.

We werken met grote open ruimtes waar je alleen, per klas, of samen met anderen aan de slag kan. Een school waar je kan leren en samenwerken en waar we bewust een evenwicht zoeken tussen instructief en zelfgestuurd leren.

De nieuwe leeromgeving maakt een open, breed en gedifferentieerd aanbod mogelijk.

Er zijn 12 ruime klaslokalen voorzien, allen met mobiele scheidingswanden zodat ze multifunctioneel kunnen gebruikt worden. Verder is er ook een xxx m2 leerlandschap. Dit is een open ruimte die kan ingezet worden voor nieuwe lesvormen zoals co-teaching, groepswerk, thema-werk, enz..…. De organisatie van flexplekken in een leerlandschap schept vele mogelijkheden : leerlingen kunnen er zelfstandig aan de slag, maar kunnen via ‘coöperatief leren’, groeien in skills voor de toekomst.

Smart TV en ICT-toepassingen ondersteunen het geheel, zodat we hier ook kunnen inspelen op veranderende contexten binnen ons onderwijs.

Leerkrachten staan er niet alleen voor in hun leeromgeving, maar nemen samen de verantwoordelijkheid op om een groep leerlingen te onderwijzen.

De huidige pedagogische visie blijft behouden maar zal in een vernieuwend kleedje gestoken worden. De aandacht voor de basisvaardigheden blijft behouden, er zal echter nog meer ingezet worden op skills van de toekomst zoals kritisch en creatief denken, samenwerken, communiceren en mediawijsheid.

Het concept van het nieuwe schoolgebouw zal al deze aspecten van het onderwijzen en leren op een fijne manier ondersteunen.

De leerlingen van de lagere school kunnen ook buiten spelen. Een innovatieve speelplaats die gedeeltelijk in het bos werd verwerkt, daagt kinderen uit tot creatief spel. Er is voor elk wat wils : rustige hoekjes, een voetbalzone, een zandbak, een klimtoestel, vlonderpaadjes,..enz

Sporten kunnen deze leerlingen in een grote sportzaal die uitgerust wordt met de nieuwste sportmaterialen. De sportzaal bevindt zich achter het bos en kijkt uit op groen! We delen het gebruik van de sportzaal met onze buren van De Vlinder.

Naast het schoolgebouw komt er een polyvalente ruimte.

‘s Middags eten de kleuters en de leerlingen van de lagere school in de grote polyvalente zaal die gebruikt kan worden als feestzaal, vergaderruimte,… binnen en buiten de schooluren.

Voor en na de schooluren kunnen de kleuters en leerlingen opgevangen worden door Tierlantijn in een eigen lokaal dat eveneens aanpaalt aan de polyvalente ruimte.

De polyvalente ruimte voorziet ook een podium voor leuke speelactiviteiten en feestelijkheden en bevat ook een keuken om schoolactiviteiten te ondersteunen en een bib ruimte waar in stilte kan gewerkt worden.

Samenwerking met De Vlinder

Tot op heden was er weinig tot geen samenwerking tussen de scholen maar dit kan groeien door het gemeenschappelijk gebruik van het bos, de sporthal, en de site rondom de scholen. Er zijn tal van mogelijkheden om projecten die beide scholen aanbelangen samen uit te werken bv rond verkeer, de week van het bos…

GILO de Kaart en GIKO Kaart wordt een school in een uitdagende leeromgeving, een ontmoetingsplek waar je elke dag met plezier naartoe gaat!